WOKAMID Sp. z o.o.

Doty. dopłaty

WOKAMID Sp. z o . o. w Przytocznej, informuje mieszkańców Gminy Przytoczna,             że  dniem 01.01.2016 r. nie obowiązuje dopłata do 1 m3 ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej w wysokości 1 zł netto (jeden złoty).