WOKAMID Sp. z o.o.

Nowa Taryfa od dnia 11.06.2018r

Szanowni Klienci,

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowych taryf dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez WOKAMID Sp. z o. o. na terenie Gminy  Przytoczna.

 

Taryfa wejdzie w życie z dniem 11 czerwca 2018 roku i obowiązować będzie przez okres trzech lat.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ich temat w zakładce TARYFY