WOKAMID Sp. z o.o.

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej

 

Drodzy Mieszkańcy

ul. Górnej, Głównej, Łąkowej!!!!

 

WOKAMID Sp. z o. o. w Przytocznej, informuje że zgodnie z Decyzją wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu na podstawie art. 59, a ustawy – Prawo budowlane przeprowadzono obowiązkową kontrolę w wyniku której stwierdzono, że sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej na działkach nr 213/16, 213/18, 219, 228, 227, 234, 237, 242/4, 244, 245, 246/2, 247/2, 247/1, 248, 249, 250/10, 250/9, 251/2, 251/1, 252, 253, 254/1, 254/2, 255/2, 415, 441, 232/2, 238, 235, 236, 237, 226, 230, 232/1, 242/3, 246/3, 441/1, 441/2, ( z podziału działki 441), 442, 443/2, ( z podziału działki 443), 444/1 ( z podziału działki 444), 445, 51/1, 51/7 (z podziału działki 51) w Przytocznej został wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem. W związku z powyższym w oparciu o art. 59 ust. 1 i 3 UDZIELA SIĘ POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE.

 

Na podstawie uzyskanego pozwolenia właściciele w/w działek mogą podłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej od drugiej połowy miesiąca sierpnia 2015 roku.

 

Wykonanie przyłącza należy zgłosić do firmy WOKAMID Sp. z o. o. w Przytocznej, celem dokonania odbioru technicznego oraz podpisania umowy.

 

                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                          -//- Łukasz Szczerbak