WOKAMID Sp. z o.o.

Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki wywozu nieczystości płynnych z przydomówek

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE nr 3 /2016

 

Prezesa Zarządu Spółki z o. o. WOKAMID w Przytocznej

z dnia 02.03.2016 r.

 

w sprawie: ustalenia stawki wywozu i zagospodarowania nieczystości płynnych z zbiorników gnilnych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wprowadzam z dniem 02.03.2016 r. stawkę za wywóz 1 m3 nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków – 135,00zł. brutto.

 

1. W stawce za jeden metr sześciennny 135,00 zł. brutto znajduje się:

 

  • Dojazd.

  • Opróżnienie zbiornika gnilnego.

  • Wyczyszczenie zbiornika gnilnego.

  • Napełnienie zbiornika wodą.

  • Podanie dawki bakteri przeznaczonych do osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków.

  • Transport nieczystości do miejsca zagospodarowania wraz z zagospodarowaniem.

 

                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                           -//- Szczerbak Łukasz