WOKAMID Sp. z o.o.

Zmiana cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVIII/193/2017 Rady Gminy z dnia 23 marca 2017 roku zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytoczna od dnia 01 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku będą obowiązować nowe ceny zgodnie z załączoną Uchwałą nr  XXVIII/193/2017