WOKAMID Sp. z o.o.

Zmiana Taryfy

WOKAMID Sp. z o. o. w Przytocznej, informuje że z dniem 11.06.2019 roku obowiązują nowe ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zgodnie z zatwierdzoną taryfą Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 maja 2018 roku Decyzja nr PO.RET.070.203.2.2018.MZ Stawki cen obowiązujące od 11.06.2019 -10.06.2020 za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla podmiotów indywidualnych. WODA 3,83 zł (NETTO) - 4,14 zł (BRUTTO) ŚCIEKI 9,67 zł (NETTO) - 10,44 zł (BRUTTO)