WOKAMID Sp. z o.o.

Na podstawie Art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOKAMID Sp. z o. o. z siedzibą w Przytocznej, ul. Dworcowa 8, reprezentowana przez Prezesa Spółki
  2. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy
  5. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę mogą być przekazywane organom administracji wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

WOKAMID Sp. z o. o

ul. Dworcowa 8

66-340 Przytoczna

biuro@wokamid.pl

 

telefon

95 7494-330

tel./fax.

95 7494-331

 

Prezes Zarządu

507-035-958

881-935-494

prezes@wokamid.pl
Główny księgowy

95 7494 -331

881-935-501

ksiegowosc@wokamid.pl

Rozliczenia wody i ścieków

Kadry i płace

95 7494-330

881-935-490

place@wokamid.pl

   Admin. lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Administracja cmentarzy

95 7494-330

881-935-490

h.myszkowski@wokamid.pl
Kierownik Zakładu

607-356-610

881-935-497

 
       Zbiorowe zaopatrzenie w wodę         i odprowadzanie ścieków

601-704-683

881-935-497

wodkan@wokamid.pl
Budownictwo

695-257-337

881-935-497

budownictwo@wokamid.pl
Inkasent

95 7494-330

881-935-497

 
Kasa

95 7494-330

881-935-490

biuro@wokamid.pl

 

 

Kasa

Kasa czynna codziennie w godzinach 1000-1400

(każdego 30-go roboczego dnia miesiąca kasa nieczynna)

 

 

Godziny pracy administracji

od poniedziałku do piątku 700-1500

 

Załączniki: