WOKAMID Sp. z o.o.

Na podstawie Art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOKAMID Sp. z o. o. z siedzibą w Przytocznej, ul. Dworcowa 8, reprezentowana przez Prezesa Spółki
  2. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy
  5. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę mogą być przekazywane organom administracji wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

WOKAMID Sp. z o. o

ul. Dworcowa 8

66-340 Przytoczna

biuro@wokamid.pl

 

telefon

95 7494-330

tel./fax.

95 7494-331

 

 

Prezes Zarządu

nr tel.: 507-035-958


prezes@wokamid.pl

 

 

Główna Księgowa

nr tel.:95 7494-331

ksiegowosc@wokamid.pl

 

 

Rozliczenia wody i ścieków

Kadry i płace

nr te.: 95 7494-330

place@wokamid.pl

 

 

Admin. Lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Administracja cmentarzy

nr tel.: 95 7494-330

h.myszkowski@wokamid.pl

 

 

Kierownik Zakładu

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odp. Ścieków

nr tel.: 607-356-610

wodkan@wokamid.pl

 

Kierownik ds. gospodarczych

nr tel.: 95 7494-330

 

Budownictwo

nr tel.: 695-257-337

 

 

Inkasent

nr tel.: 95 7494-330

 

Biuro

biuro@wokamid.pl

 

 

Godziny pracy administracji

od poniedziałku do piątku 700-1500

 

Załączniki: