WOKAMID Sp. z o.o.

WOKAMID Sp. z o.o. w siedzibą w Przytocznej

 

działa na podstawie aktu przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Komunalno Mieszkaniowy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością


Założycielem Spółki jest Gmina Przytoczna

Swoją działalność Spółka rozpoczęła dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

SIEDZIBA:
 

ul. Dworcowa 8

66-340 Przytoczna

 

NIP: 5961746016

REGON: 081101301

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000450958

kapitał zakładowy 10.009.207,00zł.

 

WŁADZE SPÓŁKI:

 

Zgromadzenie Wspólników:

Wójt Gminy Przytoczna Bartłomiej Kucharyk

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Joanna Frejman

Członek – Marcin Kurczyna

Członek – Joanna Matuszewska

 

Zarząd:

Prezes Zarządu – Łukasz Szczerbak

 

 

Numer konta bankowego:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz Oddział Przytoczna

Nr: 77836700000052160660000004