WOKAMID Sp. z o.o.

 

    • wykonane są w 100 % z czystego polietylenu bez domieszek przemiałów

 • posiadają specjalną żebrowaną wzmocnioną konstrukcję

 • dzięki swym kompaktowym wymiarom nadają się na każdą działkę

 • specjalna żebrowana konstrukcja zapobiega wypychaniu zbiornika

 • oczyszczalnia zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniem w notyfikowanym przez Komisję Europejską niezależnym laboratorium, raport z badań NR. 7535500481/2011

 • oczyszczalnia jest zgodna z europejską normą PN-EN 12566-3+A1:2009, oczyszczalnia posiada również najnowszą normę PN-EN 12566-3+A2:2013

 • posiada znak CE

 • oczyszczalnie produkowane są w Polsce

 • oczyszczalnie zbudowane są ze zbiorników monolitycznych nie klejonych, dzięki temu nie ma ryzyka rozszczelnienia i wycieków

 • oczyszczalnia posiada 10 lat gwarancji na bioreaktor

 • sprzedajemy kompletne oczyszczalnie gotowe do montażu

 • oczyszczalnia jest wykonana z PEHD polietylenu wysokie gęstości, który jest bardzo trwałym materiałem

 • wysokie wyniki oczyszczalnia w różnych warunkach obciążenia ściekami potwierdzone przez notyfikowane laboratorium (rezultaty poniżej w tabelach)

 • są proste w montażu

 • system napowietrzania i sterowania umieszczony w specjalnej skrzynce na zewnątrz ponad gruntem dzięki czemu nie ma ryzyka zalania przez wody opadowe i gruntowe.

Wodę z oczyszczalni można odprowadzić:

 • do rowu lub cieku wodnego

 • do pakietów rozsączających

 • do tuneli rozsączających

 • do studni chłonnej

 • do szczelnego zbiornika

 • można ją odzyskiwać do celów gospodarczych.

 

W oczyszczalnia zachodzą następujące procesy:

I - sedymentacji

II -areacji

III - denitryfikacji

IV - nitryfikacji

V -defosfatacji

VI - filtracji

VII - recyrkulacji osadu czynnego

 

GWARANCJA 10 LAT NA BIOREAKTOR

DOSTĘPNY W RATACH 0%