Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

WOKAMID Sp. z o.o.

 

 

Klauzura Informacyjna

 

Szanowni Państwo


 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie „RODO”). Jest to regulacja unijna, która ma na celu, między innymi, zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

WOKAMID sp. z o. o. rozumie wartość danych osobowych i odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa ich przetwarzania, dlatego na czas dostosowała swoją działalność do standardów RODO. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania RODO pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest WOKAMID Sp. z o. o. z siedzibą w Przytocznej, ul. Dworcowa 8 (dalej „My”).Można się z nami kontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: biuro@wokamid.pl lub telefonicznie 95 7493-330

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i przyszłych kontaktów handlowych, bieżącej współpracy tzn. realizacji złożonych przez Państwa zamówień lub wykonania na Państwa rzecz umowy a także: przesyłania rozliczeń (faktur) za w/w usługi. Dlatego też Państwa dane osobowe planujemy przetwarzać przez czas naszej współpracy (ewentualny dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z okresów przedawnienia roszczeń lub ciążących na nas z mocy prawa obowiązków, np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).


 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:

 1. mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;

 4. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

 5. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 6. jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali.

                                                                                                                       /-/ Prezes Zarządu

                                                                                                                      Łukasz Szczerbak

Załączniki:

klauzura Informacyjna

Utworzono dnia 12.06.2018, 13:57

Informacje

Liczba wyświetleń: 1169
Utworzono dnia: 12.06.2018
Dokument wprowadził:
Kłak Agnieszka
Dokument opublikował:
Kłak Agnieszka
Wytworzono:
WOKAMID SP. ZO.O.

Historia publikacji

 • 27.03.2020 13:59, Administrator
  Edycja strony: Klauzura Informacyjna
 • 12.06.2018 13:59, Administrator
  Edycja strony: Klauzura Informacyjna
 • 12.06.2018 13:57, Administrator
  Dodanie załącznika: klauzura Informacyjna

Zakończenie sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Wokamid Sp.z o.o. w Przytocznej informuje, że dnia 14.06.2023 r. zakończona została końcowa sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie z Państwa strony.

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Międzyrzeczu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Krasnym Dłusku ( gm. Przytoczna) stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Woda warunkowo przydatna do spożycia , kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywczych oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu ( minimum przez 2 minuty )  i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniające wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r.,poz.2294)

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.