Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki WOKAMID Sp. z o.o.
fundusze unijne

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie „RODO”). Jest to regulacja unijna, która ma na celu, między innymi, zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

WOKAMID Sp. z o. o. rozumie wartość danych osobowych i odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa ich przetwarzania, dlatego na czas dostosowała swoją działalność do standardów RODO. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania RODO pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest WOKAMID Sp. z o. o. z siedzibą w Przytocznej, ul. Dworcowa 8 (dalej „My”).Można się z nami kontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: biuro@wokamid.pl lub telefonicznie 95 7 493-330

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i przyszłych kontaktów handlowych, bieżącej współpracy tzn. realizacji złożonych przez Państwa zamówień lub wykonania na Państwa rzecz umowy a także: przesyłania rozliczeń (faktur) za w/w usługi. Dlatego też Państwa dane osobowe planujemy przetwarzać przez czas naszej współpracy (ewentualny dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z okresów przedawnienia roszczeń lub ciążących na nas z mocy prawa obowiązków, np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:

  1. mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  4. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  5. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  6. jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali.

   /-/ Prezes Zarządu

  Łukasz Szczerbak

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 19.09.2019, 10:19

Logo Unia Europejska

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny