Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki WOKAMID Sp. z o.o.
fundusze unijne

Ujęcia i Stacje Uzdatniania Wody

Spółka WOKAMID zaopatruję w wodę pitną mieszkańców Gminy Przytoczna z ośmiu ujęć i stacji uzdatniania wody, które znajdują się w następujących miejscowościach:

1. Rokitno

Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Rokitno składa się z dwóch studni wierconych. Stacja uzdatniania wody pracuję w układzie dwustopniowego pompowania wody. Woda ze studni pierwszej lub drugiej tłoczona jest poprzez urządzenia uzdatniające zamontowanie w budynku stacji wodociągowej, do zbiornika wyrównawczego, skąd następnie pompami, zamontowanymi również w budynku stacji tłoczona jest poprzez urządzenia hydroforowe do zewnętrznej sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do wioski.

2. Lubikowo

Ujęcie wody składa się z dwóch studni wierconych oraz stacji poboru i uzdatniania wody. Studnie wiercone i stacja uzdatniania wody zlokalizowane są na osobnych wydzielonych i ogrodzonych działkach, oddalonych od siebie 50 m. Ujęcie pracuje w układzie jednostopniowego pompowania i jednostopniowej filtracji wody. Agregaty pompowe tłoczą wodę ze studni poprzez urządzenia uzdatniające – filtry ciśnieniowe do hydroforów i dalej do sieci wodociągowej. Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowania jest poza strefą studni. Jest to budynek murowany, wolnostojący. Wewnątrz budynku wydzielone są pomieszczenia technologiczne.

Istniejące ujęcie wody oraz stacja poboru i uzdatniania wody, służy do zaspokojenia celów socjalno – bytowych i gospodarczych mieszkańców wsi Lubikowa i Lubikówka

3. Przytoczna

Ujęcie wody składa się z trzech studni głębinowych wykonanych na przestrzeni 1979-2002 do głębokości 37,2 – 40 m pod powierzchnię. Wydajność pomp zamontowanych w poszczególnych studniach zapewniają pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę. Sterowanie pracy pomp głębinowych odbywa się za pomocą manometru kontaktowego poprzez podnośniki ciśnienia sondą ciśnienia zainstalowaną na rurociągu wyjściowym do sieci zewnętrznej. Woda surowa ze studni głębinowych przesyłana jest wodociągami tłocznymi do hydroforni i stacji uzdatniania wody. Urządzenia do uzdatniania wody i rozprowadzania wody znajdują się w wyodrębnionym wolnostojącym budynku i zajmują jego całą powierzchnię. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku stacji uzdatniania znajduje się trzykomorowy zbiornik wyrównawczy. Po uzdatnieniu woda gromadzona jest w zbiorniku retencyjnym wody czystej, z której dzięki zestawowi do podnoszenia ciśnienia woda trafia do sieci wodociągowej miejscowości Przytoczna i Goraj.

4. Nowiny

Istniejące ujęcie wody obejmuje pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych i eksploatacji ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni wierconej oraz stacji poboru i uzdatniania wody, służącej do zaspokajania celów socjalno-bytowych i gospodarczych mieszkańców wsi Nowiny. W rejonie ujęcia wody występują wody powierzchniowe, jednak stosowana technologia poboru wód z ujęcia wód podziemnych przez Spółkę WOKAMID nie stwarza zagrożenia dla owych wód podziemnych. Zgodnie z zaleceniami, dla ujęcia wyznaczono i ogrodzono strefę ochrony bezpośredniej.

Do rejestracji ilości pobieranej wody, w studni wierconej został zamontowany wodomierz do pomiaru ilości wody surowej, natomiast w stacji poboru i uzdatniania zamontowano na rurociągu kolejny wodomierz, którego celem jest pomiar ilości wody uzdatnionej wysyłanej na sieć.

5. Dębówko

Zakres korzystania z wód obejmuję pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych i eksploatację ujęcia wód podziemnych składających się z dwóch studni wierconych oraz stacji poboru i uzdatniania wody, której celem jest zaspokajanie potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców Dębówka. W rejonie ujęcia wody przepływa rzeka Warta. Eksploatacja ujęcia wody nie wpływa na pogorszenie się stanu wód powierzchniowych. Pobór wód z ujęcia podziemnego, dzięki zastosowanej technologii również nie stwarza zagrożenia dla wydobywanych wód podziemnych.

Do rejestracji ilości pobieranej wody, w studniach wierconych zamontowano wodomierze do pomiaru ilości wody surowej. W stacji poboru i uzdatniania wody został zamontowany wodomierz na rurociągu, który służy do pomiaru ilości wody uzdatnionej wysyłanej na sieć.

6. Twierdzielewo

Istniejące ujęcie wód w miejscowości Twierdzielewo, obejmuje pobór wód z otworów czwartorzędowych i eksploatacji ujęcia wód podziemnych składających się z dwóch studni wierconych oraz stacji poboru i uzdatniania wody, która ma na celu zaspokajanie potrzeb socjalno- bytowych jak i gospodarczych dla mieszkańców wsi.

W stacji poboru i uzdatniania wody zamontowano wodomierz do pomiaru ilości wody uzdatnionej wysyłanej na sieć.

7. Chełmsko

Istniejące ujecie wód podziemnych składa się z dwóch studni wierconych ujmujących wody czwartorzędowe oraz ze stacji poboru i uzdatniania wody, której celem jest zaspokajanie potrzeb socjalno – bytowych i gospodarczych dla mieszkańców wsi Chełmsko.

Do rejestracji ilości wody, w studniach zostały zamontowane wodomierze , których celem jest pomiar wody surowej, natomiast do pomiaru ilości wody podawanej na sieć służy wodomierz zamontowany w stacji poboru i uzdatniania wody, który znajduję się na rurociągu.

8. Strychy

Istniejące ujęcie wody obejmuje pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych i eksploatacji ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni wierconej oraz stacji poboru i uzdatniania wody, służącej do zaspokajania celów socjalno-bytowych i gospodarczych mieszkańców wsi Strychy.

Do rejestracji ilości pobieranej wody, w studni wierconej został zamontowany wodomierz do pomiaru ilości wody surowej, natomiast w stacji poboru i uzdatniania zamontowano na rurociągu kolejny wodomierz, którego celem jest pomiar ilości wody uzdatnionej wysyłanej na sieć.

Logo Unia Europejska

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny