WOKAMID Sp. z o.o.

 

Przytoczna, dnia 20-02-2017 r.

 

 

 

ZARZĄDZENIE nr 2/2017

 

 

Prezesa Zarządu Spółki z o. o. WOKAMID Przytoczna z dnia 02-02-2017r. w sprawie wprowadzenia nowej kalkulacji cenowej na usługi wozem asenizacyjnym w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

 

Z dniem 01.03.2017 r. Wprowadzam niżej wymienione stawki za wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Przytoczna.

 

Podane stawki są w kwotach brutto pln.

 


 


 


 

 

 

 

 

Traci moc zarządzenie nr 11/2015 z 23.07.2015r.

 

Prezes Zarządu

-//- Łukasz Szczerbak

 


 

Przytoczna dnia 23.07.2015r.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2015

 

Prezes Spółki z o. o. WOKAMID Przytoczna z dnia 23-07-2015 r. w sprawie opłat za wywozy nieczystości płynnych z terenu gminy Przytoczna, beczkowozem DAF.

 

Z dniem 24.07.2015 r. wprowadzam niżej wymienione stawki za wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy Przytoczna.

 

Zrzut* - wartość zmienna w zależności od faktycznie pobranej ilości ścieków. Podana wartość dotyczy pełnej beczki = 8 m3 x stawka obowiązująca w kwocie 6,89 zł brutto

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

-//- Szczerbak Łukasz