Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki WOKAMID Sp. z o.o.
fundusze unijne

PROJEKTY

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Przytoczna poprzez budowę odcinka kanalizacji o dł. 100 m oraz odcinka wodociągu o dł. 100 m w m. Lubikowo, jak też budowa 3 ujęć wody w miejscowościach: Lubikówko, Rokitno, Chełmsko.

Informacje o projekcie:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wartość projektu: 861.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 861.000,00 zł
Poziom dofinansowania: 100%

Przedmiotem projektu są następujące zadania:

 • Budowa odcinka kanalizacji o długości 100 m oraz odcinka wodociągu o długości 100 m w miejscowości Lubikowo,
 • Budowa 3 ujęć wody w miejscowościach: Lubikówko, Rokitno, Chełmsko.

Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną służącą do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca na obiektach WOKAMID Sp. z o.o. w Gminie Przytoczna

Informacje o projekcie:
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie 3.1 „Odnawialne źródła energii”

Całkowity koszt netto: 781.786,07 zł
Dofinansowanie: 289.653,98 zł
Wkład własny: 492.132,09 zł

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu produkcji energii z OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przytoczna, poprzez budowę 4 instalacji fotowoltaicznych na obiektach WOKAMID Sp. z o.o.
Budowa 4 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 180,00 kW odbyła się na obiektach:

 • Oczyszczalnia ścieków w Przytoczne,
 • Stacja uzdatniania wody w Przytocznej,
 • Oczyszczalnia ścieków w Rokitnie,
 • Stacja uzdatniania wody w Rokitnie.

Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna PROW

Informacje o projekcie:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja typu „Gospodarka wodno ściekowa”.
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Całkowity koszt netto: 524.750,00 zł
Dofinansowanie: 168.404,00 zł
Wkład własny: 356.346,00 zł


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna cz. II

Informacje o projekcie:
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”
Działanie 4.3 „Gospodarka wodno ściekowa”

Całkowity koszt netto: 2.589.364,00 zł
Dofinansowanie: 2.104.156,44 zł
Wkład własny: 485.207.56 zł

Projekt polega na realizacji działań wspierających gospodarkę wodno-ściekowej.
Przedmiotem projektu są następujące zadania:

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna poprzez m.in. modernizację stacji zlewnej, kraty koszowej, komory krat oraz komory przepompowni.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej przy ul. Głównej w miejscowości Przytoczna 327 m
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Przytocznej. Modernizacja obejmuje m.in. wymianę pomp sieciowych, wykonanie monitoringu SUW oraz budowę instalacji paneli fotowoltaicznych na obiekcie Spółki WOKAMID.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna

Informacje o projekcie:
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”
Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Całkowity koszt netto: 1.413.982,52 zł
Dofinansowanie: 1.201.885,14 zł
Wkład własny: 212.097,38 zł

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Przytoczna.
Rzeczowa część projektu dotyczyła:

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej,
 • Modernizacja części sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej przy ul. Głównej, wraz z modernizacją przepompowni ścieków przy ul. Głównej na działce 207/151 oraz budową instalacji paneli fotowoltaicznych,
 • Budowa ujęcia wody w Przytocznej przy stacji uzdatniania wody w Przytocznej.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, slubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego

"Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, slubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego"
w ramach Poddziałania 2.1.1 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego-projekty realizowane poza formułą ZIT." 

Całkowita wartość projektu: 29 973 434,50 PLN
Kwota dofinansowania: 20 713 348,94 PLN
Poziom dofinansowania: 85%

Cel i efekt projektu: ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, zagańskiego, zarskiego, umożliwiającej dwustronną interakcje w środowisku cyfrowym.


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawiala i w oszczędzanie energii”

Cel operacji: Poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców na terenie gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 1.838.552 zł


Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z terenu gminy Przytoczna

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuje w obszary wiejskie

Operacja pn. "Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z terenu gminy Przytoczna"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koszt całej inwestycji: 400.313,20 zł
Wartość dofinansowania: 299.250,00 zł
Wkład własny: 101.063,20 zł


 

 

Logo Unia Europejska

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny