WOKAMID Sp. z o.o.

ZMIANA CEN

WOKAMID Sp.z o.o. w Przytocznej ogłasza, że z dniem 01.05.2015 roku wprowadza nowe ceny dla zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wprowadza nowe stawki za wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy Przytoczna i stawek opłat za przyłącze do urządzeń wodno -kanalizacyjnych na okres od dnia 01.05.2015 r do dnia 30.04.2016 r.

.

Nowe ceny oraz stawki zakładka- CENNIK